Πίνακας κριτηρίων

pinakas krithriwn

Πίνακας κριτηρίων κατάταξης στο «Σπουδάζω με Υποτροφία»

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ     ΜΟΡΙΑ   
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤ 8.000 ΕΥΡΩ 400 Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1)
στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 8.000 ΕΥΡΩ έως ≤ 20.000 ΕΥΡΩ 300 Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1)
στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 20.001 ΕΥΡΩ έως ≤ 30.000 ΕΥΡΩ 200 Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1)
στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤ 8.000 ΕΥΡΩ 400 Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8.000 ΕΥΡΩ έως ≤ 20.000 ΕΥΡΩ 300 Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 20.001 ΕΥΡΩ έως ≤ 30.000 ΕΥΡΩ 200 Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι.
ΕΓΓΑΜΟΣ 50 Επιλέγεται από όσους είναι έγγαμοι.
ΜΕ ΠΡΟ ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΓΑΜΟΙ ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 70 Επιλέγεται από όσους έχουν προστατευόμενα μέλη και είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι.
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 140 Επιλέγεται από όσους είναι τέκνα οικογενειών με 4 παιδιά και άνω ηλικίας μέχρι 40 ετών.
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 140 Επιλέγεται από όσους είναι γονείς οικογενειών με 4 παιδιά και άνω.
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 120 Επιλέγεται από όσους είναι τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά και ηλικίας μέχρι 35 ετών.
ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 120 Επιλέγεται από όσους είναι γονείς οικογενειών με 3 παιδιά.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40 % ΚΑΙ ΑΝΩ 80 Επιλέγεται από όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 40% και άνω.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ*10 Συμπληρώνεται ο βαθμός του τίτλου σπουδών με τον οποίον συμμετέχουν. Η ύπαρξη τυχόν κλασματικής μορφής μετατρέπεται σε ακέραια και δεκαδική μορφή από τον συμμετέχοντα.
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ*5 Συμπληρώνεται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου με τον οποίον συμμετέχουν. Η ύπαρξη τυχόν κλασματικής μορφής μετατρέπεται σε ακέραια και δεκαδική μορφή από τον συμμετέχοντα.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Για CI ή C2: 50
Για Β2:
20
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 2ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Για CI ή C2: 30
Για Β2:
20
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 3ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Για CI ή C2: 20
Για Β2:
10
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society.