Τρεις νέες Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Τρείς (3) νέες Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

προστέθηκαν στο πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» του Οργανισμού μας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει  με δύο (2) υποτροφίες για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και το IST College, με μία (1) υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου. Αναλυτικά οι Υποτροφίες:

Οι αιτήσεις και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία Υποτροφία για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές στα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.