Υποτροφίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Επιλέξτε Ίδρυμα: E-gnosis - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

10 Υποτροφίες για τα εξ' αποστάσεως μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του E-gnosis

To πρόγραμμα E-gnosis της Equal Society προσφέρει 10 Υποτροφίες για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για ενήλικες.

Τα online μαθήματα οδηγούν στην απόκτηση της πιστοποίησης της Vellum Global Education Services AE για τις τρεις βασικές ενότητες Word, Internet και Excel. Το πιστοποιητικό της VELLUM είναι αναγνωρισμένο από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους καθηγητές.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις παραπάνω υποτροφίες, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31/5/2021