Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) Yποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) Υποτροφία για το full time πρόγραμμα MSc in International Shipping, Finance and Management

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μία (1) Υποτροφία για το full time πρόγραμμα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μία (1) Υποτροφία για το full time πρόγραμμα στο Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μία (1) Υποτροφία για το Πρόγραμμα Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Alba Graduate Business School

Μία (1) Υποτροφία για το πρόγραμμα: MSc in Entrepreneurship

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: BCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

Μία (1) Υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου

Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Mediterranean College

Δύο (2) Υποτροφίες επιλογής του Υποψηφίου από το Mediterranean College

Εγγραφή στο Νewsletter

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Σανταρόζα 1, Αθήνα

Τ.Κ. 10564

(+30) 211 7051841

spoudazo@equalsociety.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας