Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Athens Tech College

Τέσσερις (4) Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές στο Athens Tech College

Το Athens Tech είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα προσανατολισμένο σε σπουδές πληροφορικής & τεχνολογίας.

Συνδυάζει αποτελεσματικά την έρευνα και την επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς στην εποχή της καινοτομίας και του περιβάλλοντος των startups.

Η πολυετής εμπειρία στο χώρο των νέων τεχνολογιών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας συνθέτει τη φιλοσοφία του κολεγίου που παρέχει πρωτοποριακή διδασκαλία, άμεση δικτύωση των σπουδαστών στον επιχειρηματικό και ερευνητικό χώρο και συνεχή υποστήριξη των αποφοίτων μας με στόχο την αξιοποίηση των γνώσεών τους και την ανάδειξή τους στον επαγγελματικό χώρο.

Το Athens Tech College γνωρίζοντας την έλλειψη επαγγελματιών με εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, έχει δημιουργήσει προγράμματα σπουδών που εφοδιάζουν τους σπουδαστές του με ειδικές δεξιότητες που τους καθιστούν έτοιμους να καλύψουν τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς είτε αποφασίσουν να απορροφηθούν είτε να ηγηθούν στο χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο στόχος για τους αποφοίτους του κολεγίου είναι να δώσουν πραγματικές διαστάσεις στο όραμά τους συνδέοντας την εξέλιξη της τεχνολογίας με την επιχειρηματικότητα και την επιστήμη. Η εφευρετικότητα στη σκέψη και η εμπειρία στην τεχνολογία δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και το Athens Tech College εκπαιδεύει επαγγελματίες, έτοιμους να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση παρέχοντας τις γνώσεις που θα τους μετατρέψουν σε πρωταγωνιστές της νέας τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το Athens Tech προσφέρει μία υποτροφία για κάθε ένα από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:

MSc in Web and Mobile Development*

MSc in Advanced Software Engineering – Big Data Engineering & Data Science*

MSc in Software Development

MSc in Management of Business, Innovation and Technology

*Προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι ο σχετικός με την πληροφορική και την τεχνολογία προπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Μοναδική επιβάρυνση κάθε υποτρόφου τα Students Fees προς το Sheffield University ύψους 2.500€.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27/04/2020 - 15/09/2020

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις  παραπάνω Υποτροφίες, συμπληρώστε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.