Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: IST College

Μία (1) Υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου για μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΙST ιδρύθηκε το 1989 και φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Το IST σήμερα είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, με άδειες λειτουργίας για Κολλέγιο, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Παράλληλα με τη μακροχρόνια πορεία του στα εκπαιδευτικά δρώμενα αναπτύχθηκε στους κόλπους του μία δραστήρια και πολυσχιδής κοινότητα από διακεκριμένους καθηγητές, καταξιωμένους επαγγελματίες και επιχειρηματίες με όραμα, φιλόδοξους start-uppers και ενθουσιώδεις φοιτητές.
Το IST σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ευέλικτα προγράμματα Supported Distance Learning, διετή προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης όπως η ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προσφέρονται ανοιχτά σεμινάρια, professional diplomas και προγράμματα ενδοεταιρικής εκπαίδευσης, που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες ώστε το IST να αποτελεί την ιδανική επιλογή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Οι βασικοί ακαδημαϊκοί τομείς-τμήματα στους οποίους δραστηριοποιείται το IST είναι:

• Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες
• Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Σπουδές
• Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορική
• Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Ψυχολογία

Βασική αποστολή του IST είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό το IST συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ), την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ) και την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός Ο.Π.Α.Π.

Ο Υποψήφιος θα επιλέξει ένα από τα παρακάτω Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

1. MBA (Master in Business Administration) με εξειδίκευση:

• General Management
• Marketing and Sales
• Strategy
• Finance
• Hospitality & Tourism Management
• Information Technology & Systems
• Logistics and Supply Chain Management
• Entrepreneurship
• Leadership
• Retails Management
• Operations Management
• HRM
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Innovation Management & Design Thinking
• International Business

2. MSc in Computing

Από την Υποτροφία εξαιρείται το κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων προς το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο το οποίο ανέρχεται στα 1.300 ευρώ.

Ο Υπότροφος πρέπει να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής, βάσει του κανονισμού το προγράμματος και να συμπληρώσει την ακαδημαϊκή αίτηση του προγράμματος όταν του ζητηθεί.

Προϋπόθεση λειτουργίας οποιουδήποτε τμήματος είναι η συμπλήρωση του απαραίτητου αριθμού φοιτητών.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Έληξε 

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.