Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Mediterranean College

Δύο (2) Υποτροφίες επιλογής του Υποψηφίου από το Mediterranean College

Το Mediterranean College ήταν το πρώτο Κολλέγιο στην Ελλάδα (το 1992) που προσέφερε προγράμματα ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise) σε συνεργασία με κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας. Σήμερα, σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς, το Mediterranean προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuing Professional Development – CPD). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα πλήρους, μερικής ή ευέλικτης φοίτησης, τα οποία προσφέρονται είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική γλώσσα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, στους φοιτητές απονέμονται πτυχία και διπλώματα που χορηγούνται απευθείας από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

To Mediterranean College για ακόμη μια φορά στηρίζει το πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία προσφέροντας δύο (2) συνολικά υποτροφίες πλήρους φοίτησης από τα παρακάτω προγράμματα:

MSc Marketing Management
MSc International Hospitality Management
MSc Advanced Computer Networks
MSc Big Data Analytics
MSc Mechanical Engineering and Design
MSc Civil Engineering and Construction
MSc Special Educational Needs & Disabilities (Aγγλόφωνο)
MSc Counselling & Psychology in Educational Settings
MSc Applied Psychology: Clinical Psychology & Counselling
MSc Applied Psychology: Health Psychology & Counseling
MSc Integrative Counselling & Psychotherapy
MA Education (Leadership & Management)
MA Education (TESOL): Teaching English to Speakers of Other Languages

Στην υποτροφία περιλαμβάνονται:

  • Τα δίδακτρα φοίτησης ύψους 6.000€ - 7.000€ (αφορά και στα δύο έτη)
  • Το application fee ύψους 100 €

Από την υποτροφία εξαιρούνται:

  • Τα fees του University of Derby 3.090 € (1.850 € στο 1ο έτος και 1.240 € στο 2ο έτος)
  • Το Graduation fee 100 € (στο 2ο έτος)

Η υποτροφία εκπαίδευσης αφορά στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών του νικητή και βάσει καλής ακαδημαϊκής επίδοσης (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύει και στα επόμενα έτη φοίτησής του.

Προϋπόθεση για την χρήση των υποτροφιών στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών είναι οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.

Η υποτροφία ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (και δεν μπορεί να αφορά φοιτητή ήδη εγγεγραμμένο στο Mediterranean College ή εργαζόμενο τόσο στο Κολλέγιο όσο και στην Equal Society).

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής αιτήσεων: Έληξε

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.