Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) Υποτροφία στο Πρόγραμμα «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε  επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης [διεπιστημονική εξειδίκευση με πρωταρχικές συνιστώσες τη νομική και οικονομική επιστήμη] και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση, σχεδιασμό και διοίκηση της επιχειρηματικής δράσης στους κλάδους της ενέργειας, έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται, εξελίσσονται και λειτουργούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Καταγράφεται σήμερα μια συνεχής αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων ιδίως οικονομικών και νομικών επιστημών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς θεσμικά και ρυθμιστικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές έχει ως αντικείμενο τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας
β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Συγκεκριμένα στοχεύει:

  • Nα εκπαιδεύσει και διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων ικανά να επιλύουν σύνθετα ζητήματα στον ενεργειακό κλάδο.
  • Να προσφέρει ειδίκευση σε αποφοίτους κυρίως νομικών και οικονομικών επιστημών, η οποία θα τους επιτρέψει να εργαστούν σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου.
  • Να ενισχύσει την ικανότητα των αποφοίτων να αναζητήσουν εργασία στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας άρτια προετοιμασμένοι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς. 
  • Να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν στον Ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενέργειας, διεκδικώντας επάξια θέσεις ευθύνης και διεύθυνσης.
  • Να εξασκήσει τους φοιτητές στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών και στρατηγικών της Ένωσης, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε ενεργειακά θέματα και στην εφαρμογή τους στο εθνικό πλαίσιο.
  • Να μυήσει τους φοιτητές στη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, στη διακρατική λογική και στην ανάγκη για υπερεθνικές λύσεις, αμοιβαίου οφέλους.
  • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην αναζήτηση και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που να συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο.
  • Να προετοιμάσει τους φοιτητές προς την κατανόηση των ενεργειακών εξελίξεων και στο σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών, ως στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.
  • Να παράσχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και να παρακολουθούν σεμινάρια που θα γίνονται σε  εταιρείες του ενεργειακού κλάδου.
  • Να οργανώνει για τους φοιτητές επισκέψεις σε εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κλπ.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 12 μήνες για το Πλήρους Φοίτησης και 24 μήνες για το Μερικής Φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της διπλωματικής εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/6/2021

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.

Επιλέον, οι ακαδημαϊκές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr και οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του ΟΠΑ.