Υποτροφίες: Μεταπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) Yποτροφία για το full time πρόγραμμα, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοικητική των Επιχειρήσεων. Προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει λάβει διεθνή πιστοποίηση ποιότητας από τον Οργανισμό ΑΜΒΑ (Association of MBAs), ενώ πρόσφατα κατέκτησε το Βραβείο Καινοτομίας του Οργανισμού. Το πρόγραμμα καταλαμβάνει επί σειρά ετών σημαντικές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις, όπως η κατάκτηση της 12ης θέσης στη Δυτική Ευρώπη στον χώρο του International Management (Eduniversal Masters’ Ranking 2014-15).

Το MBA International διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα Αγγλικά και σε αυτό συμμετέχουν φοιτητές από περισσότερες από 20 χώρες. Στο πρόγραμμα διδάσκουν, πλην των καθηγητών του ΟΠΑ, σπουδαίοι επισκέπτες καθηγητές από χώρες, όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ινδία, η Κίνα κ.ά., ενώ προσφέρονται ειδικά μαθήματα για επιμέρους αγορές. Αυτά τα δεδομένα και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της εξωστρέφειας και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε σχέση με τα δρώμενα στις διεθνείς αγορές.

Ένας εντυπωσιακός κατάλογος από περίπου 40 μαθήματα επιλογής, τα οποία εντάσσονται σε πέντε κατευθύνσεις, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμόσουν το πτυχίο στις δικές τους ανάγκες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Παράλληλα, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, όπως business games, role playing, executive lectures κλπ., σε συνδυασμό με εργασίες εφαρμογής (field study projects), μετουσιώνουν σε πράξη τις διδασκόμενες θεωρίες.

Το πρόγραμμα συνεχώς εξελίσσεται, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και ανταποκρινόμενο δυναμικά στις ανάγκες των φοιτητών τους και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καινοτομία του προγράμματος να εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και ειδίκευσης σε e-skills, με μαθήματα σε SEO, Social Media, Analytics, Adwords, On-linePR, κ.ά. Έτσι, πέρα από τις συνήθεις κατευθύνσεις, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια σειρά νέα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση, όπως τα eCommerce Μanager, Social Media Manager, Conversion Manager, SEOexpert, Web Analyst, SEM Campaign Manager, κ.ά.

Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ενισχύονται και με τη συμβολή του δραστήριου Career Office του Προγράμματος, το οποίο διατηρεί συνεργασίες με περισσότερες από 160 ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Οι φοιτητές του MBA International διατηρούν και μετά την αποφοίτησή τους στενές σχέσεις με το Πρόγραμμα και το Πανεπιστήμιο, μέσω του συλλόγου αποφοίτων του Προγράμματος (I-MBA Alumni Association), ο οποίος στηρίζει και προωθεί τα μέλη του με μια σειρά δραστηριότητες.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Έληξε

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.