Υποτροφίες: Προπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: ΙΕΚ Δέλτα

Τέσσερις (4) Υποτροφίες επιλογής του Υποψηφίου

Υποτροφίες: Προπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: BCA Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών

Μία​ (1) Υποτροφί​α επιλογής του Υποψηφίου

Υποτροφίες: Προπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: ΙΙΕΚ New York

Μία (1) Υποτροφία επιλογής του Υποψηφίου

Εγγραφή στο Νewsletter

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

Σανταρόζα 1, Αθήνα

Τ.Κ. 10564

(+30) 211 7051841

spoudazo@equalsociety.gr

Χορηγοί Επικοινωνίας