Υποτροφίες: Προπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: e-Campus University

Μία (1) υποτροφία BA στην Ψυχολογία.

To Διεθνούς κύρους Πανεπιστήμιο, με περισσότερους από 30000 φοιτητές, e-CAMPUS UNIVERSITY προσφέρει μέσω του Αποκλειστικού Αντιπροσώπου του στην Ελλάδα κ' 5 χώρες του κόσμου UNIOPEN, υποτροφία προπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες και Τεχνικές της Ψυχολογίας στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή δεξιοτήτων και γνώσεων που χαρακτηρίζουν διάφορους τομείς της ψυχολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και των σπουδών βιολογίας που συνδέονται με αυτή και οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ψυχολογίας (τίτλου απαραίτητου για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου) είτε να αποκτήσει μια σε βάθος γνώση των εννοιολογικών, μεθοδολογικών και τεχνικών εργαλείων της ψυχολογικής ανάλυσης και παρέμβασης.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την Υποτροφία στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» πατώντας εδώ.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα entry fees.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ως άνω πρόγραμμα σπουδών έληξε 20 Σεπτεμβρίου 2019.