Υποτροφίες: Προπτυχιακά
Επιλέξτε Ίδρυμα: ΙΙΕΚ New York

Υποτροφία στο ΙΙΕΚ New York

Το ΙIEK New York προετοιμάζει τους αυριανούς εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Τους επαγγελματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων, ώστε να αποκτήσουν μια διεθνή οπτική και να προσαρμοστούν σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με ένα ισχυρό Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης παρέχει κατεύθυνση, υποστήριξη και συμβουλευτική στους φοιτητές του και ενθαρρύνει την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Προϋποθέσεις Εγγραφής:

• Παροχή αποδεικτικού ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, ΤΕΕ/ΤΕΛ)

• Έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο 2019

*Η Υποτροφία ισχύει εφόσον πραγματοποιηθεί έναρξη τμήματος στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Προκειμένου να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την παραπάνω υποτροφία, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την αίτηση του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» (πατήστε εδώ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ως άνω προγράμματα σπουδών έληξε 1η Σεπτεμβρίου 2019.